Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2021-02-10 är nu justerat. och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-02-10

Paragrafer

19-38

Anslaget publicerades

2021-02-17

Anslaget avpubliceras

2021-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: