Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2020-11-11 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-11-11

Paragrafer

203-217

Anslaget publicerades

2020-11-18

Anslaget avpubliceras

2020-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Dokument


Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-18