Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2020-03-11 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-03-11

Paragrafer

36-58

Anslaget publicerades

2020-03-19

Anslaget avpubliceras

2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-19