Anslagsbevis kommunstyrelsen 2024-02-07

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2024-02-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2024-02-07

Paragrafer

38-71

Anslaget publicerades

2024-02-09

Anslaget avpubliceras

2024-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: