Anslagsbevis kommunstyrelsen 2024-01-17

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2024-01-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2024-01-17

Paragrafer

1-37

Anslaget publicerades

2024-01-29

Anslaget avpubliceras

2024-012-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: