Anslagsbevis kommunstyrelsen 2023-11-08

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-11-08

Paragrafer

§§ 288-319

Anslaget publicerades

2023-11-10

Anslaget avpubliceras

2023-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: