Anslagsbevis Kommunstyrelsen 2023-10-18

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-10-18

Paragrafer

252-287

Anslaget publicerades

2023-10-30

Anslaget avpubliceras

2023-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: