Anslagsbevis kommunstyrelsen 2023-05-17

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2023-05-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-05-17

Paragrafer

130-170

Anslaget publicerades

2023-05-22

Anslaget avpubliceras

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: