Anslagsbevis kommunstyrelsen 2022-06-01

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2022-06-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2022-06-01

Paragrafer

165-200

Anslaget publicerades

2022-06-03

Anslaget avpubliceras

2022-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: