Anslagsbevis kommunstyrelsen 2021-10-06

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2021-10-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-10-06

Paragrafer

284-316

Anslaget publicerades

2021-10-11

Anslaget avpubliceras

2021-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: