Anslagsbevis kommunfullmäktige 2022-06-20

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2022-06-20

Paragrafer

86-105

Anslaget publicerades

2022-06-23

Anslaget avpubliceras

2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: