Anslagsbevis kommunfullmäktige 2021-05-31

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-05-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-05-31

Paragrafer

49-67

Anslaget publicerades

2021-06-03

Anslaget avpubliceras

2021-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: