Anslagsbevis kommunfullmäktige 2021-03-29

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-03-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-03-29

Paragrafer

13-33

Anslaget publicerades

2021-03-31

Anslaget avpubliceras

2021-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: