Anslagsbevis Barn,- utbildning- och kulturnämnden 2024-01-25

Protokoll från Barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde 2024-01-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2024-01-25

Paragrafer

1-22

Anslaget publicerades

2024-02-02

Anslaget avpubliceras

2024-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: