Anslagsbevis Barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde 2023-03-02

Protokoll från Barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde 2023-03-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2023-03-02

Paragrafer

19-35

Anslaget publicerades

2023-03-07

Anslaget avpubliceras

2023-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: