Anslagsbevis barn-, utbildning- och kulturnämnden 2021-11-18

Protokoll från barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 2021-11-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2021-11-18

Paragrafer

126-135

Anslaget publicerades

2021-11-23

Anslaget avpubliceras

2021-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: