Anslagsbevis [Barn-, utbildning och kulturnämnden] [2021-01-27]

Protokoll från [nämndens] sammanträde den [2021-01-14] är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

[2021-01-14]

Paragrafer

[1-15]

Anslaget publicerades

[2021-01-27]

Anslaget avpubliceras

[2021-02-27]

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: