Anslagsbevis [Barn-, utbildning och kulturnämnden] [2020-12-17]

Protokoll från [nämndens] sammanträde den [2020-12-17] är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

[2020-12-17]

Paragrafer

[166-182]

Anslaget publicerades

[2021-01-25]

Anslaget avpubliceras

[2021-02-25]

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: