Anslagsbevis [Barn-,utbildning och ] [2020-11-19]

Protokoll från [nämndens] sammanträde den [2020-11-19] är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

[2020-11-19]

Paragrafer

[146-165]

Anslaget publicerades

[2020-12-04]

Anslaget avpubliceras

[2020-12-31]

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: