Anslagsbevis Barn-, utbildning och kulturnämnden

Protokoll från [nämndens] sammanträde den [XXXX-XX-XX] är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-10-22

Paragrafer

130-145

Anslaget publicerades

2020-11-04

Anslaget avpubliceras

2020-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-04