Anslagsbevis Barn-, utbildning och kulturnämnden 2020-09-30

Protokoll från Barn-, utbildning och kulturnämnden sammanträde den 2020-09-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-09-30

Paragrafer

§113-129

Anslaget publicerades

2020-10-22

Anslaget avpubliceras

2020-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret i Hova

Dokument

Protokoll

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-22