Anslagsbevis Barn-, utbildning och kulturnämnden 2020-05-15

Protokoll från Barn-, utbildning och kulturnämndens sammanträde den 2020-05-15 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-05-15

Paragrafer

67-83

Anslaget publicerades

2020-05-28

Anslaget avpubliceras

2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Skolkontoret Gullspång

 

Dokument

Protokoll

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: