Anslagsbevis Barn-, utbildning och kulturnämnden 2020-04-23

Protokoll från Barn-, utbildning och kulturnämnden sammanträde den 2020-04-23 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2020-04-23

Paragrafer

50-65

Anslaget publicerades

2020-05-05

Anslaget avpubliceras

2020-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Skolkontor, Gullstensskolan


Dokument

Protokoll

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: