Digital anslagstavla

Välkommen till Gullspång kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslag samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Aktuella anslagsbevis

 • Anslagsbevis tekniska nämnden 2021-02-23
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2021-02-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis IT-nämnd 2021-02-08
  Protokoll från IT-nämndens sammanträde den 2021-02-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis vård- och omsorgsnämnden 2021-02-15
  Protokoll från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2021-02-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis lönenämnden 2021-02-22
  Protokoll från lönenämndens sammanträde den 2021-02-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis barn-, utbildning- och kulturnämnden 2021-02-18
  Protokoll från barn-, utbildning- och kulturnämnden sammanträde den 2021-02-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2021-02-16
  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2021-02-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2021-02-09
  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2021-02-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2021-02-10 är nu justerat. och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis [Barn-, utbildning och kulturnämnden] [2021-01-27]
  Protokoll från [nämndens] sammanträde den [2021-01-14] är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis [Barn-, utbildning och kulturnämnden] [2020-12-17]
  Protokoll från [nämndens] sammanträde den [2020-12-17] är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Aktuella kungörelser

Övriga aktuella kungörelser