Digital anslagstavla

Välkommen till Gullspång kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslag samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Aktuella anslagsbevis

 • Anslagsbevis vård- och omsorgsnämnden 2020-11-16
  Protokoll från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2020-11-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnden 2020-11-17
  Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2020-11-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämndens sekretessprotokoll 2020-11-16
  Protokoll från vård- och omsorgsnämndens sekretess sammanträde den 2020-11-16 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2020-11-17
  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2020-11-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2020-11-11 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis nämnd för ekonomiadministration 2020-11-09
  Protokoll från nämnden för ekonomiadministrations sammanträde 2020-11-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis IT-nämnd 2020-11-09
  Protokoll från IT-nämndens sammanträde den 2020-11-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsen 2020-11-04
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2020-11-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis lönenämnden 2020-11-09
  Protokoll från lönenämndens sammanträde den 2020-11-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis överförmyndarnämnden 2020-11-09
  Protokoll från överförmyndarens sammanträde den 2020-11-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn-, utbildning och kulturnämnden 2020-09-30
  Protokoll från Barn-, utbildning och kulturnämnden sammanträde den 2020-09-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn-, utbildning och kulturnämnden 2020-06-04
  Protokoll från Barn-, utbildning och kulturnämndens sammanträde den 2020-06-04 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn-, utbildning och kulturnämnden 2020-05-15
  Protokoll från Barn-, utbildning och kulturnämndens sammanträde den 2020-05-15 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn-, utbildning och kulturnämnden 2020-04-23
  Protokoll från Barn-, utbildning och kulturnämnden sammanträde den 2020-04-23 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis [ Barn- utbildning och kulturnämnden] [2019-08-23]
  Protokoll från [Barn- utbildning och kulturnämnden] sammanträde den [2019-08-23] är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Aktuella kungörelser

Övriga aktuella kungörelser

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Britt-Marie Nilsson

Länkar

Överklaga beslut
Information om personuppgiftsbehandling