Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Digital anslagstavla

Välkommen till Gullspång kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslag samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Aktuella anslagsbevis

 • Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-04-08
  Protokoll, ej sekretess, från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2019-04-08 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2019-04-17 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämnden 2019-04-16
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2019-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämndens arbetsutskott 2019-04-09
  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde den 2019-04-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis överförmyndarnämnden 2019-04-15
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 2019-04-15 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis nämnden för ekonomiadministration 2019-04-04
  Protokoll från nämnden för ekonomiadministrations sammanträde den 2019-04-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2019-04-09
  Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2019-04-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämnden sekretess 2019-04-08
  Protokoll, Sekretess från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2019-04-08 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2019-04-09
  Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2019-04-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsen 2019-04-03
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2019-04-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis IT-nämnd 2019-04-04
  Protokoll från IT-nämndens sammanträde den 2019-04-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn- utbildning och kulturnämnden 2019-03-21
  Protokoll från Barn- utbildning och kulturnämndens sammanträde den 2019-03-21 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2019-04-02
  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde den 2019-04-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn- utbildning och kulturnämnden 2018-11-29
  Protokoll från Barn- utbildning och kulturnämndens sammanträde den 2018-11-29 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Aktuella kungörelser

 • Kungörelse kommunfullmäktige sammanträder 29 april 2019
  Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 29 april 2019 kl 18.30 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet kommer a...

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-02

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Britt-Marie Nilsson

Länkar

Överklaga beslut