Valsedlar

Bilden visar en hand som håller över valsedlar

Olika valsedlar

Det finns valsedlar i tre olika färger.

  • Gul valsedel för riksdagen
  • Vit valsedel för kommunfullmäktige
  • Blå valsedel för regionfullmäktige

Valsedlar finns på alla ställen där du kan rösta.

Rösta på parti

Vill du bara rösta på ett parti kan du rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet. Du kan också rösta på ett parti genom att skriva partiets namn på en blank valsedel.

Personröstning

På bordet bakom valskärmen finns det en penna ifall du vill personrösta i något av valen. Personrösterna kan avgöra vem som blir vald för ett parti. Det är inte samma sak att kryssa det översta namnet som att lämna det tomt. Alla kandidater ska samtycka till sin kandidatur.

Det finns fyra olika sätt att personrösta:

  • Namnvalsedel - kryssa i rutan framför kandidatens namn.
  • På en partivalsedel går det att skriva namn på kandidaten.
  • Om namnvalsedeln för ett parti saknas, kan väljaren skriva partiets namn och kandidatens namn på en blank valsedel.
  • Ifall ett parti har en öppen lista, går det även att skriva till namn på en namnvalsedel.