Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunarkiv

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunala handlingar som ska bevaras. Arkivets uppgift är bland annat att bevara viktig samhällsinformation för nutida och framtida forskning. I arkivlagen slås fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkiven skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  • Allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar
  • Behovet av information för rättskipning och förvaltning
  • Forskningens behov

Protokoll och gamla klasslistor
I arkivet finns handlingar från dagens verksamheter och gamla handlingar ända från de tidigaste kommunbildningarna på 1800-talet. Gullspång, Mariestad, Töreboda och Karlsborg har en gemensam arkivdatabas. Här förvaras cirka 700 hyllmeter handlingar. Det mesta är offentligt. I arkiven ryms information om skola, fattigvård, socialvård, barnavård, sjukvård, kultur- och fritidsverksamhet, miljö, byggnation, gator, parker och vägar. Alla kommunala beslut finns bevarade och möjliggör medborgarnas insyn i den kommunala verksamheten. Vårt centralarkiv finns på Kommunledningskontoret, Hova, Torggatan 19. Kontakta arkivarien om du behöver en kopia.

Offentlighet och sekretess
Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla i enlighet med offentlighetsprincipen med de undantag som finns uppräknade i sekretesslagen. En del material till exempel sådant som handlar om fattigvård, barnavård och nykterhetsvård är sekretesskyddat upp till 70 år.

Forskning och tillgänglighet till arkiven sker genom överenskommelse med kommunarkivarie. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-11

Relaterad information

Kontakt

Anne-Marie Bystedt
Kommunarkivarie
Telefon: 0506-360 00
E-post: Anne-Marie Bystedt

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen