Vision 2035 - en gemensam målbild för Gullspångs kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny vision för Gullspångs kommun ska tas fram, VIsion 2035. Visionen ska ge en bild av var vi som kommun är på väg och vad vi strävar efter att vara år 2035. I visionsarbetet kommer förtroendevalda, medarbetare, invånare, näringsliv och föreningsliv involveras.

Arbetet med att ta fram en vision kommer att ske i projektform. Visionen kommer också mynna ut i fokusområden och mål, värdegrund och värdeord för Gullspångs kommun. Visionen ska vara hållbar över tid, även vid maktskifte, och resultatet blir en viktig del av politikens styrning och i valen hur resurserna ska fördelas framöver.

- Hela Skaraborg står inför en spännande framtid med flera etableringar och ett förväntat ökat invånarantal. Att vi nu påbörjar ett visionsarbete känns helt rätt i tiden för att vi ska kunna sätta grunderna för hur vi vill att Gullspångs kommun ska följa med i allt som händer i vårt närområde, säger Björn Thodenius, Kommunstyrelsens ordförande.

En VIsion som ska skapas tillsammans

Projektarbetet har påbörjats, bland annat med en inledande workshop för Kommunstyrelsen. Där diskuterade politikerna bland annat vad som är unikt med Gullspångs kommun och vad drömmen om kommunen är 2035. Till hösten kommer projektarbetet mynna ut i olika former av dialoger och delaktighet så att de som vill vara med och tycka till om kommunens framtid ges möjligheten.

- En vision är någonting som skapas tillsammans och är något som vi alla ska kunna enas kring. Vi vill ta reda på vad invånare, medarbetare, näringsliv och föreningsliv vill med Gullspångs kommun, säger Marion Johansson, kanslichef och projektledare för VIsion 2035.

Förhoppningen är att ett politiskt beslut av den nya visionen tas i slutet av 2023 och att visionen kan börja gälla från 1 januari 2024.

 

Kontakt

Marion Johansson, kanslichef och projektledare för Vision 2035
Telefon: 0506- 363 36
E-post: marion.johansson@gullspang.se