Ny kommunstyrelse vald för Gullspångs kommun

Presidiet för kommunstyrelsen mandatperiod 2023-2026. Från vänster:  Victor Albertsson Tidestedt (M), Björn Thodenius (M), Jenni Strand (S)

Under kommunfullmäktige den 24 november valdes kommunstyrelsen för mandatperiod 2023-2026.

  • Björn Thodenius (M) valdes till kommunstyrelseordförande (KSO)
  • Victor Albertsson Tidestedt (M) valdes till 1:e vice kommunstyrelseordförande
  • Jenni Strand (S) valdes till 2:e vice kommunstyrelseordförande och oppositionsråd
  • Valda ledamöter till kommunstyrelsen: Kristina Grönwalls Bengtsson (KD), Pontus Berlin (M), Maria Smedberg (V), Jan Hassel (S), Lotta Wahlström (S), Jelina Thomasdotter (SD) och Nour Beyed (L).

I det nya styret kommer Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna att leda ett minoritetsstyre. Ett minoritetsstyre innebär att styret genom förhandling med andra partier kommer att behöva hitta majoriteter för varje beslut.

- Jag är tacksam för stödet kommunfullmäktige visade oss. Kommunsverige står bland annat inför ekonomiska utmaningar och jag hoppas vi kan hitta så många gemensamma lösningar som möjligt, säger Björn Thodenius.

Hur fungerar kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen har näst efter kommunfullmäktige den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det generella ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar Gullspångs kommun och har ansvar både för den strategiska planeringen och för att verksamheten i nämnderna sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen har också i uppgift att se till att kommunen följer kommunfullmäktiges riktlinjer och utför de uppgifter som lagen kräver. I Gullspångs kommun består styrelsen av 11 ledamöter och 11 ersättare valda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseordförande, 1:e vice kommunstyrelseordförande och oppositionsråd utgör presidiet för kommunstyrelsen.