Nya restriktioner från och med den 23 december

Gullspångs kommun ska verka för att minska risken för smittspridning och skydda riskgrupper genom att följa nationella och regionala myndigheters rekommendationer.

För att begränsa spridningen av covid-19 tar Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder. Här beskrivs de senaste besluten kortfattat.

Åtgärder mot covid-19 i december — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: