Besök på särskilda boende för äldre, korttiden och LSS boende.

Pga. ökad smittspridning i vårt område ber vi numer besökande att avisera sitt besök.
Besöket sker i den boendes rum/lägenhet och man undviker att uppehålla sig i allmänna utrymmen.

Vi önskar att besökande använder munskydd. Munskydd och handsprit finns tillgängligt i anslutning till boendet. Förutom covid-19 vill vi undvika spridning av andra nu vanligt förekommande virus. Vi vädjar till att man stannar hemma vid minsta förkylningssymtom.