Information från Gullspångs kommun

Gullspångs kommun ska verka för att minska risken för smittspridning och skydda riskgrupper genom att följa nationella och regionala myndigheters rekommendationer.

  • Vaccinering för dos 3 är påbörjad i kommunen och man börjar med de äldre och SÄBO.
  • Under vecka 48 har Närhälsan fått stötting av en extern vaccinatör.
  • Kommunens coronagrupp har återigen startat upp för att följa utvecklingen av covid- 19 i kommunen detta för att snabbt agera och för att kunna fatta de beslut som behöver fattas.
  • De elever som önskat har fått sin första vaccindos och den andra kommer att erbjudas innan jul.
  • Kommunen kommer fortsatt att bedriva samhällsservice.
  • Man har idag inga bekräftade fall inom vården.
  • Vården har tillräckligt med skyddsmaterial och man ser inget problem med att beställa när det behövs mer.
  • Munskydd IIR används kontinuerligt av all personal i vårdlokaler
  • Besökare/närstående samt patienter i öppenvård erbjuds munskydd

Sidan senast uppdaterad: