Elda rätt i din eldstad

När det är kallt ute eldar vi mer frekvent i våra eldstäder. Eldstäder är, under de kalla månaderna, en stor risk för brand. Minska risken för brand på grund av eldstaden genom att se till att den är korrekt installerad, att den är sotad och brandskyddskontrollerad och att du eldar i den på rätt sätt.

Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad.
Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Om du använder tändhjälpmedel som ex. tändvätska, tändgelé eller tändkuber ska du alltid följa bruksanvisningarna. Använd INTE andra typer av brandfarliga vätskor som ex. bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök. Att använda fel typ av vätska, kan orsaka olyckor.
Tänk på att aska kan innehålla glödrester länge. Aska och sotrester ska hanteras i kärl av metall med tättslutande lock på obrännbart underlag.
Glöden kan finnas kvar i resterna i flera dagar.

Checklista för att elda rätt i braskamin
• Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
• Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
• Max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
• Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
• Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.
• Testa din brandvarnare regelbundet ex. en gång i månaden