Avfallshanteringen Östra Skaraborg (AÖS) blir Avfall & Återvinning Skaraborg med fyra nya medlemskommuner

Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner ansluter vid årsskiftet till kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). I samband med att förbundet utökas till 13 skaraborgskommuner byter vi även namn till Avfall & Återvinning Skaraborg.

Kommunfullmäktige i samtliga fyra nya medlemskommuner har under 2021 beslutat att ansöka om medlemskap i AÖS från 1 januari 2022 och därmed föra över det kommunala renhållningsansvaret till förbundet.
Det finns fördelar i att driva avfallsverksamheten gemensamt. Framför allt handlar det om att säkra en hållbar avfallshantering för framtiden med lagändringar om skärpta återvinningskrav som en del av EU:s avfallsdirektiv.
Genom att samorganisera avfallsverksamheten kan kommunernas gemensamma resurser bidra till ökad kompetens, service, teknikutveckling, kommunikation och hållbarhetsinsatser. Syftet med kommunalförbundet är att skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv avfallshantering i Skaraborg

Sidan senast uppdaterad: