Du har väl inte glömt SCB´s medborgarenkät?

Hjälp oss i vårt fortsatta arbete att utveckla kommunen

Gullspångs kommun uppmanar alla invånare att svara på SCB´s enkät – era svar är viktiga för oss och vårt fortsatta arbete.

Sidan senast uppdaterad: