Pressmeddelande - inbjudan till presskonferens

Projektstart fördjupad förstudie - Bioenergiprojekt Gullspångs kommun

Plats: Briq Hotell, Finells väg 14, Hova centrum (Gullspångs kommun)
Datum: måndag 4 oktober
Tid: 13.00

Under presskonferensen har media möjligheten att under ca 45 min ställa frågor.
Gullspångs kommun har som projektägare beviljats medel (ännu ej 100 % klart) för att genomföra en fördjupad
förstudie under 11 månader inom området bioenergi. Förstudien består i korthet av följande moment;

 Uppdatering - beskrivning av lokala förutsättningar
 Utveckling av möjliga ”business case” baserat på de lokala förutsättningarna
 Identifiering av investeringskoncept

Projektets övergripande mål är att utvärdera förutsättningarna för att bygga en bioenergikombinatanläggning för
att producera biobränsle baserat på lokal råvara ut ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Projektets delmål är att utveckla 1-2 investeringskoncept med intressenter och aktörer som kan ta koncepten
vidare till investering och bygga en bioenergikombinatanläggning.

Näringslivets behov kommer att identifieras och är av stor vikt i projektets olika faser. Alla aktörer är överens om
att förstudien ska leda till något konkret och inte bara resultera i en rapport som läggs till handlingarna.

Gullspångs kommun är projektägare och projektpartners är företagen Moelven, OKQ8 och Volvokoncernen.
Finansiering sker genom insatser från näringslivets parter, Gullspångs kommun, Västra Götalandsregionen och
Leader Östra Skaraborg. Projektledning kommer ske via IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kontaktperson för arbetsgruppen är Mats Öman, kommunchef, Gullspångs kommun
Tel: 0506-362 87

Projektledare är Anton Fagerström, IVL Svenska Miljöinstitutet
Tel: 010-788 68 81

Mats Öman
Kommunchef
Gullspångs kommun
0506-362 87
Mats.oman@gullspang.se

Sidan senast uppdaterad: