Landshövdingen på besök i Gullspångs kommun

Gullspångs kommun välkomnade idag landshövdingen Anders Danielsson och delar av hans stab till ett platsbesök i Hova

Vid mötet har civilt försvar, informationssäkerhetsarbetet och säkerhetsarbete diskuterats. Förorenade markområden, Vänersamarbetet och tappningsstrategi och ökad sjöfart på Vänern är andra viktiga frågor som berörts. Flyktingmottagning för små kommuner har lyfts och slutligen presenterades det väl genomförda projektet med rekonstruktion Södra Råda gamla kyrka.

Besöket är sannolikt ett av de sista i området som landshövdingen gör innan han avslutar sitt uppdrag under hösten. Process för att tillsätta en ny landshövding pågår.

På fotot ser ni från vänster: Anders Danielsson, landshövding, Carina Gullberg, kommunstyrelsens ordförande (Socialdemokraterna), Mats Öman, kommunchef, Björn Thodenius, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och tillika oppositionsråd (Moderaterna), Lena Malm, landshövdingens stab, Bo Hagström, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (Centern) samt Mathilda Dahlqvist, landshövdingens stab.

Sidan senast uppdaterad: