Skippa fultvätten på gatan!

Varje år i april är det Stora biltvättarhelgen, ett initiativ från Svenskt Vatten som syftar till att få fler att tvätta sin bil på en biltvätt. 

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner. Tvätta istället bilen på en biltvätt så får du en ren bil och tar hand om vår miljö.

Vi kan inte ta rent dricksvatten för givet. Fler och fler ämnen används i samhället och upptäcks också i dricksvattnet. Därför måste vi hjälpas åt med att ta hand om vårt fina och viktiga vatten. Att börja tvätta bilen i en biltvätt istället för på gatan är ett sätt att bidra. För du vill väl kunna dricka fint vatten och bada i sjön även i framtiden?

När bilen tvättas hemma på gatan rinner tvättvattnet, och det som tvättas bort, ned i dagvattensystemet. Dagvattnet är till för regnvatten och leds inte till något reningsverk. Detta vatten leds istället, ofta, rakt ut i närmsta sjö eller vattendrag orenat.

Även miljömärkta biltvättmedel är dåliga att använda hemma. De kan brytas ned i ett reningsverk men om de släpps ut via dagvattnet till närmaste sjö så går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med olja, asfaltrester och tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.

 Biltvättarhelg 24-25 april 2021 - Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: