Agera för att minska hög smittspridning av Covid-19

 Oroväckande hög smittspridning i Gullspångs kommun

Sedan årsskiftet har smittspridning av Covid-19 varit högre än under 2020 bland kommunens invånare. Vecka 12 nådde antalet bekräftade smittade upp till en helt ny nivå, med 32 konstaterade fall. Vidare vittnar Smittskydd Skaraborgs sjukhus om 41 bekräftade fall v. 13. Detta är en mycket bekymmersam utveckling och som måste hejdas.

Kommunens vård- och omsorgsverksamhet har regelbundna möten med vårdcentralerna Närhälsan Gullspång och Skagerns vård och hälsoenhet och även dessa är allvarligt oroade över situationen. Smittan finns i hela samhället och det är bara genom att samtliga kommuninvånare tar pandemin på allvar och följer rekommendationerna som smittan kan begränsas.

Även om man inte har symptom kan man vara smittad och riskerar att smitta andra. Även vaccinerade personer kan smittas och sprida smitta vidare.

Vi uppmanar alla kommuninvånare att:

  • Följa nationella och regionala förhållningssätt och restriktioner.
  • Tvätta händerna och hålla avstånd.
  • Handla ensam i möjligaste mån.

Gemensamt med Närhälsan och Skagerns vård och hälsoenhet påminner vi dessutom om att:

  • Om du testat dig på grund av symtom/misstanke om Covid -19 så måste du isolera dig i väntan på provsvar.
  • Om du fått veta att du har Covid-19 måste du följa din läkares instruktioner.

Tillsammans måste vi ta ett ansvar, som individ och som medmänniska. Tillsammans kan vi bromsa fortsatt smittspridning.

 

Sidan senast uppdaterad: