Earth Hour 2021

På lördagen den 27 mars klockan 20.30-21.30 är det Earth Hour. Earth Hour är världens största klimatmanifestation som sätter ljuset på klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden.

Årets tema

Är du med? Släck och gå med för vår enda planet.

Om Earth Hour

Är du med för planeten? Släck på Earth Hour och skicka en signal till planetens ledare att fatta kraftfulla beslut för att stoppa klimatkrisen och bevara vår biologiska mångfald.

Under 2021 ska världens ledare att fatta en rad globala beslut som kommer att peka ut riktningen för vår planets framtid. Den biologiska mångfalden, det vill säga djur, arter och den omgivning som de lever i har gravt påverkats av de enorma förändringar som skett på grund av människan. Tre fjärdedelar av vår miljö på land och två tredjedelar av den marina miljön är nu förändrad (enligt IPBES-rapporten).

Klimatkrisen är fortfarande ett hot för människans överlevnad och koldioxidutsläppen ökar. Tillsammans måste vi hitta en livsstil där vi lever hållbart – för människan, djuren och naturen. Är du med?

Sociala medier

Dela en bild av din Earth Hour kväll på sociala medier och hashtagga #ärdumed #earthhour

WWF - Earth Hour Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan senast uppdaterad: