Nuläge vaccination Covid-19 Gullspångs kommun 2021-03-12

Patienter och brukare, samt dess nära hushållskontakt, samt vård och omsorgspersonal med vårdtagarnära arbetsuppgifter inom kommunal vård och omsorg (i enlighet med fas 1), är i princip vaccinerade.

Patienter/brukare med färdigvaccinerad med två doser. Vårdpersonal vaccinering påbörjad med en dos.Vårdcentralerna i Gullspångs kommun har påbörjat vaccinering (fas 2). Prioriterat födda 1936 eller tidigare och vidare neråt i åldrarna.
Möjlig vaccinering beror helt på vaccintransporterna. Från fabrik, till region vidare ut till vårdcentraler.

Sidan senast uppdaterad: