Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Redovisning av resultatet av medborgarlöftet 2019

Inför 2019 lovade polisen och Gullspångs kommun att ha särskilt focus ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk och ohälsa och påverkade förare i trafiken.

Detta har polisen gjort under 2019:

 • Sex riktade insatser utifrån uppkommen problembild, syfte att upptäcka unga i riskzon.
 • Utifrån problembild genomfört 17 insatser/spaningsuppdrag, mot kända platser och individer.
 • Genomfört 138 riktade eller spontanatrafikinsatser inom Gullspångs kommun. Resultat: 81 ärenden rörande rattfylleri och olovlig alt. grov olovlig körning.

 • 16 informationsmöten riktade till elever, personal och föräldrar.

 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande besök i skolmiljö och på platser där unga träffas och vistas.

 • Två möten mellan polis och kommunen i syfte att stärka arbetet med SSPF (skola, sociala verksamheter, polis och fritid).

 • Tre möten (information & uppföljning) med det gemensamma BRÅ och Folkhälsoråd för politiker och tjänstemän.


Individ och familjeomsorgen, Unga vuxna 18-30 år:

 • Beviljat nio insatser gällande öppenvård (stödsamtal med socialsekreterare & beroendecentrum).

 • Beviljat fem insatser behandlingshem.

 • Beviljat 20 insatser boende (sociala kontrakt och skyddat boende)

 • Beviljat 18 insatser med kontaktperson


Individ och familjeomsorgen, Barn och unga:

 • Beviljat 1 insatser med särskilt kvalificerad kontaktperson

 • Beviljat 6 insatser med kontaktperson
 • Beviljat sju insatser med stödkontakt med socialsekreterare

 • Familjebehandling tio stycken

 • Drogtest två stycken

 • Beviljat 1 insats RePulse

 • Placering familjehem SoL fyra stycken

 • Kontaktfamilj två stycken

 • Stödboende två stycken

 • HVB-boende 1 placering

 • Beviljat 1 insats beroendecentrum

Tillsammans lovar vi att under 2020 fortsätta arbetet och insatserna för att förebygga så att ungdomar inte hamnar i missbruk och kriminalitet, samt att arbeta mot problemet med påverkade förare i trafiken.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-15