Gullspång kommuns medborgarlöfte för 2020

Polis i tjänst

Under 2020 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk ohälsa och påverkade förare i trafiken.

Vi vill veta mer om dina erfarenheter och synpunkter om den upplevda tryggheten i kommunen. För att hantera lokala problem och för att få in synpunkter har Polisen och Gullspångs kommun en gemensam elektronisk enkät som alla som vistas och som bor i kommunen här får möjlighet att besvara.

Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Det är därför viktigt att vi får reda på dina erfarenheter, synpunkter och upplevelser av trygghet i kommunen. Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.

Resultat kommer ligga till grund för kommande års medborgarlöfte.
Syftet är att du som kommuninvånare ska känna dig trygg och delaktig.

Att hålla ett gemensamt framtaget medborgarlöfte är kommunen och polisens absoluta målsättning.

Här kan du svara på medborgarenkäten fram till den 31 augusti:
Enkät Länk till annan webbplats..

Sidan senast uppdaterad: