Folkhälsokonferensen ”Tillsammans eller samtidigt"

Bild från folkhälsokonferensen i Hova 11 april 2019

Folkhälsokonferensen ”Tillsammans eller samtidigt?” ägde rum den 11 april i Hova, Gullspångs kommun. Som värd för kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner stod Gullspångs kommun i samarbete med Skaraborgsenheten avdelning social hållbarhet. 

Ann-Christin Erlandsson och Carina Gullberg, ordförande i folkhälsorådet respektive ordförande i kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, inledde konferensen.

Under dagen föreläste bland andra Thomas Andersson, professor på Högskolan i Skövde, om folkhälsoarbetets organisation. Folkhälsa är en komplex fråga som löper på bredden genom olika verksamheter, och för att lyckas behöver det komplexa förstås – inte förenklas.

Morten Sager, lektor på Göteborgs universitet, pratade om evidensens många ansikten och utmaningarna i att basera insatser på bästa tillgängliga kunskap.

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten, och Jan Malmgren, förbundsdirektör på Skaraborgs kommunalförbund, reflekterade över konferensens tema och ledde in fortsättningen på ett av de kraftsamlingsområden som är gemensamma för folkhälsoarbetet i Skaraborg – förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn.

Ifrån Gullspångs kommun hördes goda exempel ifrån arbetet med Utmanande avstamp samt fysisk aktivitet på Gullstensskolan.

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson skickade avslutningsvis en hälsning till alla deltagare om vikten av fortsatt arbete för folkhälsan. Rundade av gjorde Elisabeth Olsson, kommunchef i Gullspångs kommun, samt Lisbeth Göthberg, kommunchef i Hjo kommun, som båda representerar strategigruppen för folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg.

Här nedan finns de presentationsbilder som visades under dagen:
Bildspel tillsammans eller samtidigt Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Thomas Anderssons presentation Pdf, 320.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Morten Sagers presentation Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: