Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten ingår i VISA (Verksamhet för integation, studier och arbete). Gullspångs kommuns insatser inom arbetsmarknadsområdet genomförs av Arbetsmarknadsenheten. 

Tillsammans med andra enheter, näringsliv och fackliga organisationer arbetar vi bland annat med praktik, sysselsättning och utbildning

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst hänvisar arbetslösa till oss. Tillsammans utformar vi en individuell handlingsplan för att kunna stärka respektive deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden.

Deltagarna erbjuds olika aktiviteter såsom praktik och arbetsprövning i syfte att bidra till en utveckling mot arbete eller studier.    
Kommunen har ett avtal och samarbetar med ett arbetsintegrerat socialt företag
(Kooperativet Laxen).

DUA - delegationen för unga
stöd för unga 16-24 år som inte arbetar eller studerar.

DUNA - alla nyanlända i etablering 18-64 år.

Pre-Reab - för personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden

Ung Arena - ESF projekt som riktar sig till personer mellan 16-24 år med syfte att komma närmare arbete.

Kommunala aktivitetsansvaret gäller ungdomar som är 16 till 19 år och inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Kooperativet Laxen, arbetsintegrerat socialt företag.

Kooperativet arbetar för att integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-23

Relaterad information

Kontakt

Mikael Fransson
Verksamhetschef
Telefon: 0551-36288
E-post: Mikael Fransson

Arbetsmarknadskonsulent
Henrik Lindgren
Telefon: 0551-361 03
E-post: Henrik Lindgren

Ungdomskonsulent
Katarina Keijser
Telefon: 0551-361 02
E-post: Katarina Keijser

Samordnare
Samordningsförbundet
Annica Bengtzing

Norra Skaraborg
Telefon: 0551-360 82
E-post: Annica Bengtzing

Projektledare
Malin Hjalmarsson
Telefon: 0506-363 92
E-post: Malin Hjalmarsson

Besöksadress

Skagersviksvägen 3
Skagersvik

Postadress

Gullspångs kommun
Box 80
548 22 Hova

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats
Kooperativet laxens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster