Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har näst efter kommunfullmäktige den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det generella ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar Gullspångs kommun och har ansvar både för den strategiska planeringen och för att verksamheten i nämnderna sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen har också i uppgift att se till att kommunen följer kommunfullmäktiges riktlinjer och utför de uppgifter som lagen kräver.

I Gullspångs kommun består styrelsen av 11 ledamöter och 11 ersättare valda av kommunfullmäktige. Det är också fullmäktige som väljer kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på debatt och beslut.

Hitta till kommunhuset

Under länkar här på sidan kan du se öppettider och vägbeskrivning till kommunhuset i Hova.