Stöd till arbetssökande

Tillsammans med andra enheter, näringsliv och fackliga organisationer arbetar Arbetsmarknad och lärande med bland annat praktik, sysselsättning och utbildning

Arbetsmarknad och lärande inkluderar integration, studier och arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst hänvisar arbetslösa till oss genom gemensamma projekt, bl.a. Cresco Creare . Tillsammans utformar vi en individuell handlingsplan för att kunna stärka respektive deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden eller studier.

Deltagarna erbjuds olika aktiviteter såsom praktik och arbetsprövning i syfte att bidra till en utveckling mot arbete eller studier.    
Kommunen har ett avtal och samarbetar med ett arbetsintegrerat socialt företag
(Kooperativet Laxen).

Förberedande insatser - för personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden, samverkan genom Samordningsförbundet Skaraborg.

Kommunala aktivitetsansvaret gäller ungdomar som är 16 till 19 år och inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Info om vuxenutbildning och SFI, följ länken Vuxenutbildning