Möt vår medarbetare

Gullspångs kommun är en av kommunens största arbetsgivare. Vi har ett stort spann av olika yrkesroller hos oss, till exempel sjuksköterskor, hemvårdare, lärare, vaktmästare, ekonomer, kommunikatör och säkerhetssamordnare.