Samlade nyheter kopplade till coronaviruset

Här kan du ta del av Gullspång kommuns samlade nyheter kopplat till coronaviruset.

Återigen en kraftig ökning av konstaterade covid-19 fall i Gullspångs kommun

165 personer har fått vaccin i Gullspångs kommun

Information om vaccin motcovidd-19

Gullspångs kommun förlänger distansundervisningen för högstadiet

Kraftig ökning av konstateradecovidd-19 fall i vår kommun

Regler för berörda verksamheter under nyacovidd-19-lagen pandemilagenn)

Vaccinationen påbörjad i Gullspångs kommun

Gullspångs kommun inför distansundervisning på högstadiet

Skärpta restriktioner inför jul- och nyårshelgen

Kommunala idrottshallar stänger efter nya restriktioner

Förstärkta åtgärder inom vård ochomsorgsverksamhetenn för att minska risken för smittspridning av Covid-19

SMS till allmänheten den 14 december

Nya allmänna nationella råd från 14 december

Inköpsservice återinförs från och med 1 december

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland från 24 november

Film omcoronarestriktionernaa

Lunch till gymnasieelever med distansundervisning

Till dig som tänker besöka en anhörig eller vän på särskilt boende

Skärpta råd och fortsattpublikbegränsningg till 50 personer i Västra Götaland

Om du planerar att resa

Anpassade besök på särskilt boende

Besöksförbudet på särskilt boende upphävs från 1 oktober

Vi vet att du vet...

Tillsammans bromsar vi smittspridningen

Provtagning för att upptäcka Covid-19

Hjälp till att begränsa smittspridningen

Telefonlinje om Corona på flera språk

Stöd till dig som känner oro undercoronaperiodenn

Egentest för Covid-19 för personal inom vård- och omsorg

Seinformationsfilmerr omcoronavirusett på olika språk

Lunch till gymnasieelever

Företag har nu möjlighet att begäraanståndd med avgifter och snabbarebetaldagg på fakturor

Beslut om att tillfälligt ändra riktlinjerna förarrangörsstödd på grund av Coronapandeminnlänk till annan webbplats

Begränsade öppettider på biblioteken till två dagar i veckan för att minska smittoriskenlänk till annan webbplats

Så pratar du med barn omcoronavirusett

Nytt stöd från Connect Väst och Nyföretagarcentrumlänk till annan webbplats

Justerade öppettider på Odenslundsåtervinningscentralllänk till annan webbplats

Tillgänglighetsanpassad information om pågående smittspridninglänk till annan webbplats

Kommunbiblioteken erbjuderhemleveranss av böcker

Rekommendationer angående idrott ochträningsanläggningarr med anledning avcovidd-19

Max 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Många publika evenemang inställda på grund av Coronaviruset.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning avcovidd-19

Familjecentrum stängt i två veckor framöver

Amnegårdens matsal ochcaféé, samt Mogårdens matsal håller stängt från och med 23 mars

Nya regler för restauranger och krogar

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post:Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda