Gullspång kommun åtgärder

Gullspångs kommun arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning. Vi informerar kommuninvånarna om viruset och om de beslut som tas och vidtar åtgärder för att hjälpa riskgrupper. Våra beslut baseras på myndigheternas rekommendationer.

Detta gör vi bland annat:

  • Vi informerar kommunens invånare om myndigheternas rekommendationer och våra egna åtgärder under pandemin.
  • Fritidsgården i Gullspång håller stängt från 2 november och tillsvidare.
  • Besök på kommunledningskontoret som inte är nödvändiga undanbedes. Ta i första hand kontakt via telefon eller e-post, vid de fall där det inte är möjligt så är det öppet för besökare vardagar mellan klockan 09.00-12.00.
  • Medarbetare med minsta sjukdomssymtom ska vara hemma.
  • Kommunens medarbetare ska undvika tjänsteresor och större sammankomster. Möten hålls så långt det går digitalt och medarbetare som kan arbetar i högre grad hemifrån.
  • Medarbetare som arbetar inom Gullspångs kommun samt elever/barn inom skola och barnomsorg som har luftvägssymtom exempelvis snuva, hosta, halsont eller feber, även lindriga symtom, ska stanna hemma. Efter att man är helt symtomfri ska man stanna hemma ytterligare 2 dagar. Har man haft en konstaterad covid-19 infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter att man insjuknade, man ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar innan man går tillbaka till jobbet eller skolan.
  • Besök på kommunens skolor som inte är nödvändiga undanbedes. Istället för att som förälder åka dit och hämta uppgifter till sjuka barn så kan det ofta istället skickas digitalt.
  • Tillhandahåller provtagning på egen personal med symtom.
  • Uppskyltning på tre språk på gator och torg med uppmaning att hålla avstånd.
  • Tillsyn och information till restauranger och uteserveringar för att minska trängsel och risk för smittspridning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post:Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda